Policja przypomina jak poruszać się autem w strefie zamieszkania

 

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący zarówno drogi publiczne, jak i inne drogi (np. wewnętrzne), na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 pkt 16 Ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Wjazd do niej oznaczony jest znakiem D-40 (strefa zamieszkania). Obowiązuje on na wszystkich ulicach, skrzyżowaniach, placach i innych terenach, na których odbywa się ruch drogowy – aż do miejsca, w którym stoi znak D-41 (koniec strefy zamieszkania).
Szczególne zasady ruchu drogowego w strefie zamieszkania to:

– pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem
– możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
-prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania
wynosi 20km/h
– parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych
– wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, obowiązuje zasada „prawej ręki”
– zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, za wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

W obrębie strefy zamieszkania, straż miejska, jak i policja są uprawnione do egzekwowania przepisów, w tym mogą, między innymi założyć blokadę na koła. Dla kierowców parkujących w strefie zamieszkania, kluczową informacją jest to, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne. Mandatem grozi zaparkowanie auta na przykład na jezdni albo na chodniku, nawet jeśli szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych jest większa niż 1,5 metra.

Z uwagi na dużą ilość aut parkowanych na osiedlowych parkingach nie dla wszystkich starcza miejsca. Zdarza się ze auta parkowane są na chodnikach, a nawet trawnikach. Część spółdzielni mieszkaniowych chcąc ograniczyć parkowanie aut przez „nie swoich” mieszkańców wprowadziła szlabany uniemożliwiające wjazd na osiedle osobie tam nie upoważnionej. Jak więc jest z parkowaniem w takich miejscach?

– Wjeżdżając na takie osiedle mijamy znak „strefa zamieszkania”. A to oznacza, że jesteśmy w strefie gdzie panują pewne, określone przepisami zasady ruchu drogowego. W strefie zamieszkania wolno parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Działa tu zasada odwrotna, niż na „zwykłej” drodze publicznej. Nie szukamy znaku „zakaz parkowania” czy „zakaz postoju”, by wiedzieć, gdzie nie wolno postawić auta lecz szukamy znaku z wyznaczonym miejscem bądź miejscami parkingowymi, by móc postawić tam swój pojazd. Obecność w strefie zamieszkania pieszych, poruszających się po jezdni, nie zwalnia ich z obowiązku zachowania ostrożności oraz upewnienia się, co do możliwości wejścia na jezdnię przy czym pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jednak to kierujący pojazdem musi wykazać się zwiększoną czujnością. – mówi kom. Tomasz Krawcewicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Najwięcej interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania policjanci odnotowują na terenie ulic: Królewieckiej (szpital), Hetmańskiej, Ogólnej, Robotniczej (przychodnia), na osiedlu Zawada oraz na terenie starego miasta w Elblągu.

Policjanci przypominają, że zgodnie z art. 130a ust. Prawo o Ruchu Drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

– pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
– pozostawienie pojazdu w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pamiętajmy, że przy wyjeździe ze strefy zamieszkania na drogę publiczną to my włączamy się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu – dodaje kom. Tomasz Krawcewicz.

Policjanci informują, że nie będzie pobłażania dla kierowców, którzy nie stosują się do zasad przepisów ruchu drogowego.

Jakub Sawicki, Zespół Prasowy KMP w Elblągu

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register