Urząd Miejski w Elblągu ogranicza dostęp dla mieszkańców

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców a także pracowników – Urząd Miejski w Elblągu od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania – zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to jednak, że Urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

Wyjątek stanowić będą:

Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do Budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55/239-30-83, e-mail: usc@umelblag.pl

Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w Budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55/239-30-80, e-mail:

usc@umelblag.plZałatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami  telefonów: 55/239-30-93 lub 55/239-30-94.

W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną. Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.

Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki  i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

Uroczystości ślubne odbędą się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy, ich świadkowie i rodzice nowożeńców. Aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów, zarówno cywilnych, jak i konkordatowych.

 Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów.

Rozumiejąc, iż powyższe rozwiązania spowodują dla mieszkańców pewne niedogodności apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Ważne telefony w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Departament Gospodarki Miasta
tel.: (55) 239 32 53 

Departament Organizacji i Kadr
tel. (55) 239 33 04

Departament Obsługi Urzędu
Tel. (55) 239 32 50

Departament Skarbnika Miasta
tel. (55) 239 32 29,

Biuro Prezydenta Miasta
tel.:  (55) 239 32 11

Departament Kontroli i Monitoringu
tel.  (55) 239 32 62

Departament Inwestycji
tel.: (55) 239-32-40

Departament Zarząd Dróg
Tel. (55) 239-32-43

Departament Strategii i Rozwoju
Tel. (55) 239-34-84

Departament Urbanistyki i Architektury
tel.: (55) 239 30 72

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
tel.: (55) 239 31 30

Departament Edukacji
tel. (55) 239 33 10

Departament Sportu i Rekreacji
tel. (55) 239 34 44

Departament Spraw Obywatelskich
tel. (55) 239 30 96

Departament Świadczeń Rodzinnych
tel.: (55) 236 43 50

Departament Promocji, Kultury i Turystyki
tel. (55) 239 33 20

Departament Innowacji i Informatyki
tel. (55) 239 30 62

Biuro Rady Miejskiej
tel.: (55) 239 33 08

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (55) 239 31 09

Departament Zamówień Publicznych
tel. (55) 239 31 25

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych  
tel. (55) 239-30-23   

Departament Ochrony Środowiska
tel.: (55) 239 32 03

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. (55) 239-30-46

Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. (55) 239 34 56

Audytor Wewnętrzny
Tel.: (55) 239 34 37

Służba BHP
tel. (55) 239 32 84

Inspektor Ochrony Danych
Tel. (55) 239 33 28

Pełnomocnicy Prezydenta:
ds. Organizacji Pozarządowych – Maciej Pietrzak;
tel. (55) 239-34-49 
ds. Osób Niepełnosprawnych –Monika Kurpanik;
tel. (55) 239-30-21
ds. Systemu Zarządzania Jakością – Adam Jocz;
tel. (55) 239 30 31
ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Ryszard Sorokosz
Tel. (55) 239 30 47
ds. Seniorów – Teresa Urban
tel. (55) 648 69 35
ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem – Ryszard Sorokosz.
Tel. (55) 239 30 47

Urząd Miejski w Elblągu

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register