Zmiany drogowe na trzech ulicach w Elblągu

Departament Zarząd Dróg UM przypomina, że uwzględniając uwagi Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wprowadzane są następujące zmiany organizacji ruchu drogowego na wybranych elbląskich ulicach.
 

ul. Królewiecka (zmiany wprowadzone zostaną do końca bieżącego tygodnia)
Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproponowała zmiany w stałym oznakowaniu ul. Królewieckiej (od Okrężnej do Kalinowej). Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji zwrócili uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła liczba zdarzeń drogowych na dotychczasowym odcinku poza obszarem zabudowanym – dzielnice Dąbrowa i Dąbrowa Kolonia. W związku z tym zaproponowano, wzorem zrealizowanym jak dwa lata temu na ul. Fromborskiej, zmianę granic obszaru zabudowanego, tj. połączenie dzielnic Dąbrowa i Dąbrowa Kolonia jako jeden obszar zabudowany z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.
Zmianę wprowadza się, ponieważ nastąpił intensywny wzrost zabudowy jednorodzinnej, powstały nowe ulice (publiczne/prywatne: ul. Jaworowa, Jarzębinowa), wyznaczono nowe przystanki komunikacji publicznej, powstały dwa nowe przejścia dla pieszych. Natomiast odcinek pomiędzy Elblągiem a dzielnicą Dąbrową, tak zwany odcinek leśny o dł. Ponad 1 km, zostanie oznakowany ograniczeniem prędkości do 60 km/h.

ul. Kuśnierska – ul. Klasztorna (zmiany wprowadzone zostały od wtorku 20 września br.)
Na spotkaniu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym brali udział stali członkowie komisji (przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Straży Miejskiej, radni) i dodatkowo  zaproszeni goście z Państwowej Straży Pożarnej i przedstawiciele korporacji TAXI, wśród omawianych tematów  związanych z aktualnym ruchem drogowym poruszony został  temat  zmian w stałym w obrębie Starego Miasta, konkretnie w rejonie ulic  Klasztorna-Kuśnierska.
Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu  o likwidację „Strefy zamieszkania” na tych ulicach, poprzez  ustawienie znaków D-41/42 „ początek/koniec strefy zamieszkania” przy wlotach na ul. Studzienną i Wodną. W ten sposób wnętrze  kwartału zabudowy mieszkalnej pomiędzy tymi ulicami zostanie wyłączone ze strefy zamieszkania, a przy wjeździe na ul. Wałową ustawiony będzie znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Dodatkowo   przy murach Galerii EL zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się typu B-36.

ul. Niska (zmiany wprowadzone zostały w środę i czwartek – 21 i 22 września br.)
Z uwagi na poczynione w ostatnich latach zniszczenia w infrastrukturze drogowej przez pojazdy ponadgabarytowe (zdeformowane bariery wygrodzeniowe) i problemy zgłaszane  przez Tramwaje Elbląskie (częste kolizje, brak widoczności) oraz uwagi mieszkańców ulicy Niskiej, zaproponowano ograniczenie relacji ruchowych poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Browarnej do końca zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej). Tym samym dojazd z ul. Browarnej będzie bez zmian, natomiast wyjazd przez  ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej i rondo Zamech.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do zmienionego oznakowania!

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register