Prezydent i radni koalicyjni nadal dążą do likwidacji Pogotowia Socjalnego

Głosami 12 radnych miejskich z klubu KWW Witolda Wróblewskiego oraz Platformy Obywatelskiej podjęto uchwałę o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że elbląski samorząd, mimo wielu negatywnych opinii środowisk lekarskich i policyjnych, nadal z uporem dąży do likwidacji Pogotowia Socjalnego.

Wojewoda warmińsko-mazurski podjął decyzję o uchyleniu uchwały elbląskiej Rady Miasta w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego. Prezydent Witold Wróblewski oraz radni koalicji KWW Wróblewskiego i Platformy Obywatelskiej zdecydowali się jednak na skierowanie tej sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego

Monolit prezydenckiego układu w Radzie Miasta, gdzie oprócz KWW Wróblewskiego włodarz może liczyć też na radnych PO złamał radny Marek Osik (reprezentujący właśnie komitet wyborczy prezydenta). Radny Osik, były komendant miejski policji w naszym mieście, zaapelował do Witolda Wróblewskiego o wycofanie decyzji w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego. Przyznał, że podjęcie takiej uchwały jest błędem i zapowiedział, że będzie teraz głosował przeciw.

Na nic te głosy się jednak zdały ponieważ Witold Wróblewski nadal może liczyć na odpowiednią większość w Radzie Miasta, którą zapewnia mu jego własny komitet i koalicyjna Platforma Obywatelska. Głosami tych radnych zdecydowano, że Miasto zaskarży rozstrzygnięcie wojewody do sądu administracyjnego.

Za zaskarżeniem do sądu decyzji wojewody, który unieważnił uchwałę o likwidacji Pogotowia Socjalnego zagłosowało 12 osób (Antoni Czyżyk, Andrzej Tomczyński, Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, Cezary Balbuza, Irena Sokołowska, Krystyna Urbaniak, Krzysztof Konert, Małgorzata Adamowicz, Marek Burkhardt, Marek Kamm, Wojciech Karpiński i Robert Turlej).

Przeciw było 11 (Bogusław Tołwiński, Piotr Opaczewski, Marek Pruszak, Janusz Hajdukowski, Halina Sałata, Marek Osik, Adam Matwiejczuk, Paweł Kowszyński, Jolanta Janowska, Jolanta Lisewska i Rafał Traks), wstrzymała się Monika Dwojakowska. Nie głosował radny Paweł Fedorczyk (PiS).

Poniżej stanowisko Komendanta Miejskiego Policji Roberta Muraszki w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

Osoby nietrzeźwe, znajdujące się w okolicznościach zagrożenia życia lub zdrowia, własnego lub innych osób, są przez patrole Policji przewożone, jeśli jest to możliwe do ich miejsc zamieszkania i przekazywane pod opiekę osoby trzeźwej. Jeśli nie ma takiej możliwości doprowadzane są obecnie do wytrzeźwienia w jednostce Policji. Trzeźwe osoby bezdomne, wymagające pomocy, są przewożone do Domu Dla Bezdomnych przy ul Nowodworskiej.

Od czasu zaprzestania działalności Pogotowia Socjalnego, obserwujemy wzrost liczby osób doprowadzanych celem wytrzeźwienia do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i tak: w styczniu b.r. doprowadzono 26 osób, w lutym – 27 osób, w marcu – 36 osób, a w kwietniu aż 73 osoby i od początku miesiąca do 25 maja 55 osób. Łącznie od dnia zaprzestania funkcjonowania Pogotowia Socjalnego, do dnia dzisiejszego, do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu dowieziono do wytrzeźwienia 153 osoby, do miejsca zamieszkania 25 osób i placówki leczniczej 3 osoby.

Powyższa sytuacja powoduje konieczność angażowania policjantów do zadań niezwiązanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Policjanci służby prewencji zmuszeni są konwojować z miejsca interwencji, na badanie, na SOR, osoby nietrzeźwe, często agresywne i stwarzające zagrożenie dla siebie, policjantów i osób postronnych przebywających na terenie szpitala. Policjanci z zatrzymanym, na badanie przez lekarza, oczekują na poczekalni SOR, razem z innymi pacjentami. Po uzyskaniu zaświadczenia, że osoba może przebywać w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, patrol udaje się z osobą doprowadzaną do KMP przy ul. Tysiąclecia, gdzie następuje osadzenie jej w PdOZ. W odróżnieniu od Pogotowia Socjalnego, osoba doprowadzona do wytrzeźwienia nie ma zapewnionej opieki lekarza.

Zagrożenie, związane z pobytem w PdOZ większej liczby osób osadzonych, wymusza również wzmocnienie osobowe tej komórki, przy niezmienionym stanie etatowym KMP w Elblągu. Czas, związany z wykonaniem przez patrol, opisanych wyżej czynności, jest dłuższy niż podczas funkcjonowania Pogotowia Socjalnego, gdzie dowożony nietrzeźwy na miejscu był badany przez lekarza i przekazywany personelowi.

Obecna sytuacja przekłada się, ponadto bezpośrednio na zwiększenie kosztów ponoszonych przez Policję na: badania lekarskie doprowadzanych osób, wyżywienie ich, pranie odzieży i pościeli oraz dezynfekcję pomieszczeń.

Przeprowadzona analiza, tylko kosztów badań lekarskich, osób doprowadzanych do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, wykazała, że z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na ten cel wydatkowano w 2020 r. odpowiednio:
– w styczniu 9532,19 zł;
– w lutym 8192,16 zł;
– w marcu 8880 zł;
– w kwietniu 13 380,15 zł.

Jak wskazują powyższe informacje zasadnym jest aby na terenie miasta funkcjonowała instytucja realizująca zadania związane z opieką i pomocą dla osób nietrzeźwych.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register