Ulga odsetkowa na kredyt mieszkaniowy za 2018 – kto może z niej skorzystać w PIT 2019?

Ulga odsetkowa to odliczenie, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające podatek dochodowy. Prawo to przysługuje wyłącznie od odsetek zapłaconych za zobowiązania zaciągnięte na własne cele mieszkaniowe w latach 2002 – 2006. Dowiedz się jak z niego skorzystać i jakie warunki musisz spełnić, jeśli chcesz rozliczyć ulgę w PIT online za 2018 rok.

Jakie wydatki możesz odliczyć w PIT online za 2018?

W zakresie ulgi odsetkowej możesz odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek z tytułu:

 • kredytu refinansowanego, zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu lub pożyczki mieszkaniowej na sfinansowanie budowy lub zakupu budynku mieszkalnego, nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku na cele mieszkalne. Dotyczy to też wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
 • każdej kolejnej pożyczki zaciągniętej na spłatę kredytu refinansowanego lub kredytu mieszkaniowego.

Wymogiem takiego odliczenia, jest konieczność zamieszkania na terytorium RP (co oznacza – przebywanie w kraju dłużej niż 183 dni w roku lub posiadanie centrum interesów życiowych w Polsce).

Ulga odsetkowa – jakie warunki należy spełnić?

Ulga odsetkowa może zostać wykorzystana przez każdego podatnika, który spełnia następujące warunki:

 • podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • w przypadku inwestycji dotyczącej lokalu lub budynku mieszkalnego jego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku,
 • podatnik lub małżonek nie korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe,
 • odsetki zostały zapłacone i udokumentowane przez podmiot udzielający kredytu; ponadto prowizja nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub zwrócona podatnikowi w innej formie, chyba że zwiększyła podstawę podatku,
 • w przypadku budowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne, zakończenie inwestycji musiało nastąpić przed upływem trzech lat od momentu, w którym uzyskano pozwolenie na budowę lub użytkowanie budynku mieszkalnego,
 • w sytuacji wniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej lub zakupu nowo wybudowanego budynku, zawarto umowę o ustanowieniu lokatorskiego lub spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mogła to być też umowa w formie aktu notarialnego o odrębnej własności lokalu mieszkaniowego lub przeniesieniu na podatnika własności budynku lub lokalu.

Po spełnieniu następujących warunków ulga odsetkowa może zostać rozliczona w PIT online za 2018 rok.

Odliczenie ulgi odsetkowej w PIT online za 2018 – zasady i limity

Ulga odsetkowa umożliwia rozliczenie części odsetek od pożyczki, które odpowiadają 70 mkw mieszkania. Pozostała powierzchnia nie podlega odliczeniu. Warto pamiętać też o tym, że odpis ten nie łączy się z ulgą budowlaną. Odsetki powinny zostać spłacone maksymalnie do 31 grudnia 2027 roku.

Limit od 2002 roku przybierał następujące wartości:

 • od 2002 do 2007 r. – 189 000 zł,
 • 2008 r. – 212 870 zł,
 • 2009 r. – 243 460 zł,
 • 2010 r. – 264 810 zł,
 • od 2011 do 2018 r. – 325 990 zł.

W przypadku kredytów zaciągniętych w bankach na terytorium Unii Europejskiej, Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, odsetki nie podlegają odliczeniu w PIT online za 2018 rok. Warto wspomnieć też o sytuacji dotyczącej małżonków. Jeżeli zobowiązanie zostaje przez nich zaciągnięte wspólnie, to limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez małżeństwo.

Sprawne rozliczenie PIT online za 2018 przez program PIT Pro

Jeśli planujesz rozliczenie ulgi odsetkowej w deklaracji PIT online za 2018 rok, warto zrobić to, korzystając z programu PIT oferującego wsparcie techniczne. Dzięki temu nie będziesz musiał się martwić o błędy rachunkowe, czy źle przeniesione dane do formularza. System poprowadzi Cię poprzez poszczególne etapy składania deklaracji oraz sprawdzi poprawność wypełnionych pól. Po wybraniu urzędu skarbowego i wysłaniu zeznania otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, będące gwarancją dostarczenia deklaracji na czas.

>>> Rozlicz PIT 2018/2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij -> PIT Online w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register