MOPS w Elblągu przekształci się w Centrum Usług Społecznych

Nowoczesne i efektywne usługi społeczne, ale także nastawienie na pomoc mieszkańcom, dodatkowo zmodernizowana baza lokalowa i przeszkoleni pracownicy, to wszystko w jednym Elbląskim Centrum Usług Społecznych, które utworzone zostanie na bazie elbląskiego MOPS.

Dzięki dobremu projektowi Elbląg uzyskał 100% dofinansowania na realizację projektu. Samo Centrum powinno funkcjonować już od 1 lipca tego roku.

Ustawa o realizowaniu usług społecznych, której inicjatorem był Prezydent RP dała możliwość tworzenia centrów usług społecznych. Elbląski samorząd wspólnie z MOPS przygotował projekt do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskaliśmy 100% dofinansowania z budżetu państwa, tj. blisko 2,5 mln zł na stworzenie Centrum Usług Społecznych. Jesteśmy jednym z dwóch miast na prawach powiatu które uzyskało pełne dofinansowanie, inne samorządy będą musiały angażować własne środki – mówi Witold Wróblewski prezydent Elbląga. – 5 sierpnia 2020 roku w moim imieniu umowę na Centrum podpisał wspólnie z Panią minister Marleną Maląg, Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga. Działania, które zrealizujemy dzięki temu projektowi pozwolą nam bez dużych kosztów dokonać zasadniczych zmian w dziale opieka i pomoc społeczna.

ECUS ma rozpocząć funkcjonowanie już od 1 lipca tego roku. Projekt już skierowano pod obrady Rady Miejskiej na najbliższą sesję.

– Co ważne rozszerzamy pakiet usług dla mieszkańców i nikt z pracowników obecnego MOPS nie straci pracy – dodał prezydent.

Jesteśmy dobrze przygotowani do tego przekształcenia, dostosowaliśmy infrastrukturę naszego ośrodka, prowadzimy zmiany organizacyjne, pracownicy odbywają szkolenia. ECUS będzie profesjonalną instytucją polityki społecznej, nakierowaną na na obywateli – mówiła dyrektora elbląskiego MOPS Beata Kulesza.

Korzyści dla mieszkańców:

– Polepszenie jakości życia społeczności lokalnej.
– Poszerzenie oferty świadczonych usług dostępnych dla ogółu obywateli.
– Konsolidacja usług społecznych do tej pory rozproszonych.
– Jedno okienko – jedna instytucja koordynująca i dystrybuująca usługi, kompleksowa obsługa.
– Usługi szyte na miarę – usługi dostosowane do potrzeb mieszkańca, potrzeb danej społeczności.
– Organizator Społeczności Lokalnej – nowe możliwości do pracy socjalnej i pracy środowiskowej, ukierunkowanej na rozwój działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich.
– Opracowane programy usług społecznych przygotowane wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej, a także poddane konsultacjom społecznym (www.mops.elblag.pl).

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register